Vores værdier

Et Stavnsbånd i udvikling baseret på fælles værdier


Siden Stavnsbåndets start i 1979 er mange ting ændret for at bevare det basale i fællesskabet.


De første 10 år stod i opbygningens tegn. Den fælles børnepasning (som nu er blevet til ”Efter”    kl. 15.30), skulle organiseres. 1. salen skulle opbygges og indrettes. En langvarig konflikt med Højgaard og Schultz om tagenes tilstand krævede mange kræfter. Stamgrupperne og madordningen skulle konsolideres.


Grafen, møllen og jazzklubben

Efter ca. 10 år var bofællesskabet klar til nye udfordringer. En Bofælledag med fokus på udadvendte aktiviteter resulterede i at bofæller sammen med andre tog initiativ til en lokal biograf, ”Grafen”. Andre gik sammen om at etablere et vindmøllelaug, som resulterede i Mellemskov Møllelaug og en vindmølle, som stadig kører rundt på Mellemskovgårds jord nord for Lynge. Og det var Inger P., som startede Farum Jazzklub!


Fælles værdier

I årene 1998-99 gennemførte bofællesskabet en proces, som førte frem til et etisk regnskab på årsmødet. Processen startede med at vedtage nogle fælles værdier, hvorudfra det etiske regnskab kunne opstilles.


Værdierne afspejler, at de ideologiske dimensioner som prægede de første år i bofællesskabet, er bevarede men formuleret i bredere og mere åbne begreber:

  • Der skal være plads og udfoldelsesmuligheder for alle
  • Rummelighed og tolerance er bærende værdier
  • Fælles opgaver løses i samarbejde for at skabe livskvalitet og fællesskabsfølelse
  • Både fællesskabet og retten til et privatliv prioriteres højt
  • Konflikter er uundgåelige og skal løses gennem åben drøftelse
  • Dynamik og stabilitet skal balancere uden at reglerne tager magten
  • Ressourcebevidsthed og økologisk tankegang
  • Det er prioriteringen af fællesskabet der tæller, mere end de kræfter og ressourcer den enkelte er i besiddelse af


20-års planen

De store projekter i 00-erne var 20 årsplanen og operation ”Nyt fælleshus”. Økonomisk tænkende bofæller opbyggede et system, så vi gennem 20 årsplanen løbende betalte til fremtidens reparationer og udskiftninger. Det betyder, at det ikke er fremtidens bofæller som står med den økonomiske abe, men at det er dem som har slidt på fælleshuset, som løbende betaler til udskiftninger mm.


Efter omfattende forberedelser gennemførte vi i 2007-08 en gennemgribende renovering af Fælleshuset. Med et budget på mere end 1 million kr. skete der ombygning og fornyelse på alle 3 etager. Vi fik Tonseren i kælderen, nyt udvidet køkken i stuen og 2 gæsteværelser og et mere harmonisk rum på 1. sal.


Fokus på energibesparelser

I løbet af 2010-erne har vi arbejdet på at optimere vaskekælderen og varmestyringen af fælleshuset. Vi har bygget overdækkede tørrestativer på 3 af vores bastioner, så vi sparer miljøet og tørretumbleren, og i 2013 fik en del af husene monteret solfangere på taget.


I år er fokus på om Stavnsbåndet skal bruge de penge, som er opsparet i den grønne fond, til at etablere fælles ladestandere til de elbiler, som vi forventer at bofællerne vil købe de kommende år. Det kommer formodentlig miljøet og alle bofæller til gavn, men forfordeler måske de som først køber elbiler – vi har allerede 2 – mens de sene købere og de uden bil ikke får den samme fordel.