Om huse og fællesarealer

Om husene og fællesarealerne


Der er 29 boliger i Stavnsbåndet, placeret i 6 boligblokke, som tilsammen danner et stort rektangel med fælleshuset i midten. Derved dannes 2 gårdrum, Østgården og Vestgården, med store fælles græsplæner.


Alle huse har en terrasse og et lille, privat stykke have ind mod fællesarealet.  


Udenfor blokken mod øst har vi desuden et stort areal med køkkenhaver og fodboldbane med ud til de åbne marker i Stavnsholts Grønne Kile, som er fredet landzone.


Vores biler parkeres i carporte udenfor bebyggelsen langs vestsiden og sydsiden.


Læs mere om de private huse her.....


Læs mere om fælleshuset her.......